top of page
banners-ele-1024x250.jpg

El projecte de Cooperació Xarxa Rural Valenciana d'Emprenedoria CRE-A Rural és una iniciativa promoguda pel GAL Rural Muntanya d’Alacant, GAL ASIR-Sud d'Alacant, GAL Rurable (València) i GAL Castelló Sud 14-20.


Els objectius específics del projecte són:

Avaluar el potencial d'atracció i retenció de l'espai rural: Disposar d'una eina que permeta conéixer la situació actual dels municipis quan el seu atractiu per a atraure i retindre població i generar activitat econòmica, en funció dels factors que tenen una major incidència en aquests aspectes.
Millorar les condicions de l'espai rural per a mantindre i atraure talent humà: Impulsar des dels GAL actuacions per a afavorir els processos d'atracció i retenció del talent humà, mitjançant la millora de les condicions de vida i ocupació en el territori.
Impulsar l'emprenedoria i la innovació social i sostenible: Secundar noves iniciatives emprenedores, des de la formació i la mentoria, que dinamitzen el teixit econòmic del territori des d'un enfocament de sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i amb potencial de generar altres experiències emprenedores.


Les activitats a desenvolupar són:

Tasques preparatòries per a determinar la potencialitat, participació de socis, disseny i elaboració del projecte: anàlisi de necessitats del territori i validació amb agents clau.

1. Diagnòstic dels territoris: fase d'estudis dels factors que fan als territoris rurals atractius als emprenedors com són l'habitatge, la connectivitat i la mobilitat.

    Realització d'estudis específics sobre factors per departaments investigadors de diferents universitats valencianes.

    Elaboració de l'aplicació autoavaluació dels factors pels municipis

    Guia d'autoavaluació dels municipis

2. Programa de mentoria de 13-15 projectes: programa d'incubació de nous projectes d'emprenedors i empreses en el medi rural sobre la base de criteris de sostenibilitat, innovació i de resposta a necessitats o oportunitats de cada territori.


Pressupost:
80.364,00 €

logos-cooperación-1024x87.png
logos-gals-1024x147 (1).jpg
bottom of page