top of page
12.jpg

Les ajudes LEADER són un tipus de finançament proporcionat per la Unió Europea a través de les seves polítiques de desenvolupament rural. Estan destinades a donar suport a iniciatives locals en àrees rurals, fomentant el creixement econòmic sostenible, la creació d'ocupació i la millora de la qualitat de vida en aquestes zones. Aquestes ajudes es gestionen a nivell local a través de Grups d'Acció Local (GAL), que són associacions públic-privades encarregades de seleccionar, gestionar i finançar projectes innovadors que s'alinien amb l'estratègia de desenvolupament rural establerta per a la regió específica. L'enfocament principal de les ajudes LEADER és la participació activa de la comunitat local en la identificació de necessitats i en la presa de decisions per al desenvolupament del seu propi territori.

Que es LEADER?

Participació local

Enfocament territorial

Cooperació

Innovació

7 principis Leader

Enfocament integrat

Sostenibilitat

Apropar els ciutadans a les institucions

Estratègia de desenvolupament local participatiu

01.

Un territorio innovador y adaptable a nuevas situaciones.

02.

Mejora de la capacidad territorial de mantenimiento de población y calidad de vida.

03.

Territorio sostenible como base para la recuperación social y ambiental.

04.

Fomento de la cooperación y la participación.

bottom of page