top of page
GAL EMPREN RURAL 23.png
El GAL Rural Muntanya d'Alacant posa en marxa els premis “Empren en Rural”.

En aquesta convocatòria es lliuraran 4 premis de 1.000 € per a iniciatives emprenedores rurals al territori del GAL RMA

 

Des d’avui mateix està oberta la convocatòria dels premis “Empren en Rural 2023” organitzats pel GAL Rural Muntanya d’Alacant amb la col·laboració de CAIXABANK.

 

El programa ofereix quatre premis de 1.000€ per a projectes del nostre entorn rural.

L'objectiu d'aquesta acció és donar suport a projectes d'emprenedoria als municipis del GAL RMA i així afavorir la creació d'ocupació, la fixació de població al territori i potenciar una cultura emprenedora respectuosa amb l'entorn.

 

El període de presentació de projectes finalitzarà el dia 20 de novembre a les 10 h.

 

Podran participar aquelles emprenedories que ja estiguin ubicades o, en tot cas, en fase d'ubicació, als territoris d'influència del GAL Rural Muntanya d’Alacant

 

A més, hi podran participar persones físiques registrades com a autònoms o en procés d'alta; així com empreses embrionàries, de nova constitució o amb antiguitat inferior a cinc anys des de la posada en marxa.

TIPUS DE PROJECTES

Els projectes podran ser de diferents sectors: agroalimentació, energia, serveis a la població, artesania, turisme, startups, etc.; però s'han d'emmarcar en alguna de les tipologies següents:

 

• Projectes productius que vagen a crear ocupació en algun dels municipis del GAL RMA.
• Projectes d'innovació productiva, social o ambiental.
• Projectes liderats per joves o dones rurals.
• Projectes basats en l'Economia Social.
• Projectes d'obertura de negocis comercials, de béns o serveis, especialment els que atenen necessitats bàsiques de la població rural

 

En el cas de les noves emprenedories, s'hauran d'iniciar abans del 30 de desembre de 2023, encara que podran estar en procés d'execució en el moment de presentar la candidatura a la convocatòria.

VALORACIÓ DE PROJECTES

En aquelles sol·licituds que es complisquen els requisits sol·licitats, es valoraran favorablement:

  • La qualitat, la capacitat tècnica i la coherència del projecte amb uns resultats clars, objectius i mesurables per resoldre els reptes definits pel territori.

  • La innovació i l’evolució en les accions previstes en el projecte.

  • La utilitat: donar resposta a una necessitat clarament identificada i ajustada a la conjuntura actual i en línia amb els objectius de la convocatòria.

  • Amb obligació d'estar o establir-se al territori del GAL Rural Muntanya d’Alacant.

  • La creació de llocs de treball al territori.

 

Cal emplenar els formularis i enviar la documentació requerida en les bases a:
galruralmuntanyadalacant@gmail.com

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR:

Bases convocatòria

Annex I

Annex II

Annex III Pla d'empresa

bottom of page