top of page
  • Foto del escritorGAL

Els Grups d'Acció Local de la Comunitat Valenciana posen en marxa un projecte per a la Promoció i Valorització del Producte Agroalimentari Local
Aquesta iniciativa té com a objectiu reforçar la identitat i visualitzar el sector primari de les àrees rurals mitjançant la promoció dels seus productes agroalimentaris locals.


En un esforç conjunt per visualitzar i valorar els productes agroalimentaris locals als territoris rurals de la Comunitat Valenciana, cinc Grups d'Acció Local (GAL) han unit forces per llançar aquest projecte de Cooperació LEADER.


Els grups socis en aquesta iniciativa són: GAL Castelló Sud 14-20, GAL Turia Calderona, GAL Rurable, GAL Rural Muntanya d'Alacant i GAL Asir, que aglutinen un total de 155 municipis rurals de les províncies d'Alacant, Castelló i València.


El projecte, anomenat "Promoció i Valorització del producte agroalimentari local", s'emmarca dins del programa LEADER, en la línia d'ajudes prevista per a projectes de cooperació entre diferents GAL.


FASE PREPARATÒRIA


Durant la fase preparatòria del projecte, que va començar l'abril de 2023, s'ha realitzat un diagnòstic dels territoris dels cinc GAL, els quals comparteixen problemàtiques comunes derivades del procés de despoblament, com ara: l'envelliment i la manca de relleu generacional, l'elevada taxa d'atur, la pèrdua de rendibilitat de l'activitat agrària en particular i de l'activitat econòmica en general, l'escassa emprenedoria i l'absència de formació per a l'ús de tecnologies de la informació i comunicació.


El sector primari, per tradició, ha constituït l'eix econòmic central sobre el qual s'ha basat el desenvolupament de les zones rurals, ja que contribueix a la creació d'ocupació, així com al manteniment de les tradicions i a l'ús sostenible dels recursos naturals. Per això, cal focalitzar les accions en el suport i la promoció del sector agroalimentari local, ja que els productors agroalimentaris es posicionen en el centre de l'economia local rural.

La manca de coneixement, de visibilitat i de promoció del valor afegit que aporten els productors i la qualitat dels productes agroalimentaris dels territoris d'actuació són la base de la justificació del projecte.


Amb aquest objectiu s'han dissenyat una sèrie d'accions per donar visibilitat als petits productors agroalimentaris als circuits curts, convertint-los en una senyal d'identitat dels territoris rurals amb la finalitat de garantir-ne la supervivència.


FASE D'EXECUCIÓ


Durant aquesta fase es durà a terme el treball de camp amb l'objectiu inicial d'identificar els productors agroalimentaris locals i altres agents clau de cada territori GAL.


Amb aquesta informació es crearà un directori en el qual quedin recollits tots aquells productors i agents agroalimentaris que estiguen interessats, de manera que puguen ser fàcilment localitzats per aquelles persones que busquen adquirir producte local, incentivant així la promoció dels canals curts de comercialització.


De forma paral·lela, s'han programat diferents accions de promoció i difusió tant de productors com dels propis productes en sí, amb l'objectiu de sensibilitzar i conscienciar la població de la importància del consum dels productes agroalimentaris locals, promocionant així el consum responsable i sostenible.


Esperem que el projecte no només beneficie als productors locals, sinó que també dinamitzi el sector gastronòmic i turístic en ressaltar la riquesa gastronòmica de cada territori. Per a això, tindrà lloc un esdeveniment específic a cada un dels territoris participants.


Aquest projecte de cooperació representa un pas significatiu cap a la consolidació d'una xarxa que busca el desenvolupament integral dels territoris rurals de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, esperem que, a mesura que avance el projecte, es generen impactes positius tant en l'economia local com en la preservació de les tradicions i la cultura agrícola de la regió.20 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page