top of page
BASES CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A PUBLICAT 12/04/2018
RELACIÓ DE CANDIDATS
PUBLICAT 23/04/2018
BAREMACIÓ PROVISIONAL PUBLICAT 03/05/2018
BAREMACIÓ DEFINITIVA 1a FASE 
PUBLICAT 10/05/2018
NOVETAT: CANVI DATA ENTREVISTES ÒRGAN DE SELECCIÓ
PUBLICAT 11/05/2018
BAREMACIÓ PROVISIONAL ENTREVISTA PUBLICAT 03/05/2018
BASES CONVOCATÒRIA TÈCNIC
PUBLICAT 22/12/2017
RELACIÓ DE CANDIDATS
PUBLICAT 02/01/2018
MODIFICACIÓ DE LES PERSONES REPRESENTATS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDIA AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, EN L'ORGAN DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DEL GAL RMA
BAREMACIÓ PROVISIONAL
PUBLICAT 22/01/2018
BAREMACIÓ DEFINITIVA 1a FASE
PUBLICAT 02/02/2018
BAREMACIÓ PROVISIONAL ENTREVISTA
PUBLICAT 14/02/2018
BAREMACIÓ DEFINITVA
PUBLICAT 20/02/2018
CERTIFICAT JUNTA DIRECTIVA
bottom of page