El Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant és una associació sense ànim de lucre constituïda el 28 de juny de 2016 a la Vall de Gallinera, d'acord amb el que disposen la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat Valenciana, que agrupa entitats públiques i privades dels territoris rurals amb la finalitat de desenvolupar accions en les zones rurals mitjançant el finançament del programa LEADER.

Dr. Tomás Mut, 7, 1er Pis, 03769 Sanet i Negrals
615 398 238
649 896 902

galruralmuntanyadalacant@gmail.com

​​

Troba'ns
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon